tel. 574-349-009 | e-mail: info@zMoimFoto.pl

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformać nas o swojej decyzji (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku spełnienia warunków odstąpienia od umowy bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

Klient powinien odesłać produkt na adres siedziby firmy: Firma Wielobranżowa Marta Fąfara, ul. Marcinkowskiego 43/4, 58-105 Świdnica, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowł nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient odpowiadaja tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Wzór formularza ostąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, ul. Marcinkowskiego 43/4, 58-105 Świdnica

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie
Najwyższa jakość Wybierz produkt z naszej oferty
Gotowe pomysły Skorzystaj z naszej bazy projektów
Kreator on-line Stwórz niepowtarzalny produkt