tel. 574-349-009 | e-mail: info@zMoimFoto.pl

Zasady działania sklepu zMoimFoto.pl

 1. Definicje

  1. Klient – jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  3. Regulamin – niniejszy Regulamin, który opisuje usługi świadczone drogą elektroniczną w sklepie pod adresem www.zmoimfoto.pl;

  4. Sklep internetowy (zwany dalej Sklep) – jest to serwis internetowy dostępny pod adresem www.zmoimfoto.pl, gdzie Użytkownik składa swoje zamówienia;

  5. Towar – wszystkie produkty i usługi, które przedstawione są w Sklepie;

  6. Umowa sprzedaży – jest to umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która zawierana jest pomiędzy Sklepem, a Klientem (zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu);

  7. Ustawa o prawach konsumenta – jest to ustawa z dnia 30 maja 2014 r., w której są zawarte informacje o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jest to ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., w której są zawarte informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży (z określeniem rodzaju oraz liczby Towaru);

 2. Ogólne postanowienia

  1. Niniejszy Regulamin opisuje zasady korzystania ze sklepu internetowego, który jest dostępny pod adresem: www.zmoimfoto.pl

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  3. Właścicielem Sklepu, dostępnego pod adresem www.zmoimfoto.pl jest Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, z siedzibą: 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4, NIP: 884-236-83-48;

  4. Składając zamówienie Klient akceptuje warunki, które są zawarte w niniejszym Regulaminie;

  5. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Aby korzystać ze sklepu niezbędny jest dostęp do internetu z urządzenia Klienta;

  6. Zgodnie w obowiązującym prawem sklep może wprowadzić ograniczenie usługi dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia (o tym fakcie Klient będzie poinformowany);

  7. Informacje, rysunki, zdjęcia, obrazy, ilustracje, dane techniczne, opisy wagi, wymiarów oraz trwałości, które są widoczne na stronie zMoimFoto.pl mają charakter czysto informacyjny. Nie przejmujemy żadnej gwarancji za prawidłowość tych danych. Odnośnie rodzaju i zakresu dostawy decydujące są wyłącznie dane zawarte w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;

 3. Zasady korzystania ze sklepu

  1. Klient nie ma obowiązku rejestracji w sklepie. Może on dokonać zakupu towaru bez dokonania rejestracji – po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją;

  2. Rejestracja w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego (wszystkie dane oznaczone jako obowiązkowe) oraz akceptacji niniejszego regulaminu.

  3. Jeżeli Klient naruszy niniejszy regulamin (np. poda niezgodne z prawdą dane, narusza dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich lub dopuści się innych czynów, które sklep uzna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa) Sklep może pozbawić prawa do korzystania z usługi lub może ograniczyć dostęp do niego – zarówno do części, jak i do całości zasobów;

  4. Klient nie może umieszczać, dostarczać oraz wysyłać treści lub obrazów, które są zabronione przez przepisy prawa – w szczególności treści pornograficzne, treści naruszające dobra osobiste oraz inne prawa osób trzecich, treści propagujące przemoc lub zniesławienie. Klient, dodając swój obraz lub treść w kreatorze on-line, bierze pełną odpowiedzialność za legalność użycia takich materiałów w projekcie oraz oświadcza, że ma prawo do użycia tych materiałów nie naruszając praw autorskich osób trzecich.

  5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami, które obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z ogólnymi zasadami z sieci Internet;

  6. Jeżeli Klient udostępni własny wzór do nadruku lub w inny sposób zmieni produkt (np. doda tekst), to jednocześnie Klient zapewnia, że tekst i wzór nie są przedmiotem praw osób trzecich. Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy/nazwiska w pełni spoczywa na Kliencie. Klient zapewnia również, iż wykonany przez niego projekt do nadruku, w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Klient zwolni firmę Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara ze wszystkich wierzytelności i roszczeń, których dochodzić można z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich, o ile Klient ma reprezentować naruszenie obowiązków. Klient zwraca firmie Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara wszystkie powstające koszty obrony oraz pozostałe szkody;

  7. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów wyłącznie pod nadzorem opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego. W celu potwierdzenia wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgody na dokonywanie zakupów przez osoby we wskazanym przedziale wiekowym wymagane jest potwierdzenie stosownego oświadczenia, stanowiącego niezbędny element w jednym z etapów składania zamówienia.

  8. Klient podczas składania zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych: Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4, NIP 884-236-83-48 wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym zMoimFoto.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  9. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

  10. Klient kupując towar z kategorii "Usługa" zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji opisanych szczegółowo na wybranej podstronie z taką usługą - np. https://zmoimfoto.pl/produkt/98

 4. Umowa sprzedaży

  1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez wybranie przez Klienta Towaru/Towarów z oferty Sklepu i dodanie go/ich do koszyka;

  2. Do czasu potwierdzenia złożenia Zamówienia, Klient ma możliwość wykonać zmiany w zakresie wybranego Towaru oraz ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych;

  3. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie pokazane po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych;

  4. Naciśnięcie buttona potwierdzającego złożenia Zamówienia jest wymagane w celu wysłania Zamówienia. Niezbędne jest do tego dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie wszystkich danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;

  5. Zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem. Pojawienie się zamówienia Klienta w systemie informatycznym Sklepu traktowane jest jako zawarcie umowy (przy założeniu, że Zamówienie jest zgodne z niniejszym Regulaminem);

  6. Po zawarciu umowy do Klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z informacją, potwierdzającą zamówienie;

  7. Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od Towaru. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji są dostępne na stronach Sklepu;

  8. Informacje o dostępnych produktach z oferty Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 5. Dostawa

  1. Oferujemy następujące formy dostawy towaru:

   1. Firmy kurierskie (18 zł) – termin realizacji: 1 dzień roboczy (liczony od dnia zrealizowania zamówienia);

   2. Paczkomat inPost: 13 pln (1-3 dni robocze) - prosimy w koszyku w polu "Uwagi" wpisać adres paczkomatu;

   3. Odbiór osobisty (0 zł) – termin realizacji: 2-7 dni roboczych (liczony od dnia zrealizowania zamówienia) - Bouquet Studio Prezentów - Świdnica, ul. K. Marcinkowskiego 8B;

   4. Wysyłka elektroniczna (0 zł).

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez dostawcę;

  3. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia);

  4. W przypadku zamówień, które składają się z kilku różnych towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin ich realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia – chyba że strony postanowią inaczej;

  5. Zamówienie, które zawierają wrażliwe Towary (np. kubki, szklanki, itp.) wysyłane są ze specjalnym oznaczeniem „uwaga szkło”. W przypadku uszkodzenia przesyłki (Klient jest zobowiązany do sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera) należy złożyć reklamację u kuriera;

 6. Płatności

  1. Klient zgadza się na otrzymywanie rachunków lub faktur wyłącznie w formie elektronicznej. Rachunki przekazywane będą klientowi drogą mailową;

  2. Oferujemy następujące metody płatności:

   1. Przelew tradycyjny – dane do przelewu widoczne są podczas składania zamówienia;

   2. Szybkie przelewy internetowe PayU;

 7. Ceny Towarów

  1. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych oraz uwzględniają wszystkie podatki, cła oraz inne składniki;

  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, które znajdują się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji;

 8. Odstąpienie od umowy

  1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiekolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy upływa po 14 dniach – licząc od dnia, kiedy Klient wszedł w posiadanie zakupionego Towaru lub w posiadanie Towaru weszła osoba trzecia (inna niż przewoźnik) wskazana przez Klienta;

  2. Aby odstąpić od Umowy należy wysłać na adres Sklepu oświadczenie (pocztą tradycyjną na adres właściciela Sklepu – Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4 lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@zmoimfoto.pl). Wzór oświadczenia jest dostępny tutaj (skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe). Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient. Towar należy odesłać na adres właściciela Sklepu – Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4 (nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy). Sklep zastrzega sobie prawo ze wstrzymanie się ze zwrotem płatności do czasu otrzymywania Towaru;

  3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Art. 38. prawa konsumenta):

   1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   2. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 9. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres właściciela Sklepu – Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4 lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@zmoimfoto.pl Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona;

  2. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego;

  3. Sklep nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru;

  4. Informujemy, że jeżeli zamówienie Klienta zmieni statusu na "W trakcie realizacji" Sklep nie ma obowiązku uwzględniania zmian w zamówieniu przekazywanych przez Klienta;

  5. Wszystkie kolory Towarów, które są dostępne w ofercie Sklepu z przyczyn technicznych oraz operacyjnych mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru. Jest to spowodowane faktem, że mogą występować niewielkie różnice w wyświetlaniu kolorów na różnych ekranach komputerów i urządzeń mobilnych oraz mogą występować odstępstwa w kolorystyce u różnych producentów tych Towarów;

  6. Wizualizacja Towaru oraz nadruku, która jest widoczna w edytorze on-line, dostępnym pod adresem: https://zmoimfoto.pl/projektuj/ ma charakter orientacyjny i przybliżony – jest to wizualizacja rzeczywistego wyglądu Towaru oraz nadruku na nim;

  7. Informujemy, że Towary z grupy „Odzież” mogą mieć niewielkie rozbieżności pomiędzy rozmiarami w danych, ogólnie przyjętych grupach rozmiarowych (XS, S, M, L, XL, XXL) do 15% wymiarów w danej grupie rozmiarowej. Jest to spowodowane rozbieżnością w danych grupach rozmiarowych wśród producentów tekstyliów, z których produktów korzysta Sklep;

  8. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wykonamy produkt raz jeszcze;

  9. Sklep nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

  10. Informujemy, że nie gwarantujemy pełnej powtarzalności nadruków lub haftów na materiałach o niestabilnej strukturze chemicznej – takich jak bawełna, ceramika, dibond, drewno, szkło, hips, itp.;

  11. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep (na adres właściciela Sklepu – Firma Wielobranżowa Grzegorz Fąfara, 58-105 Świdnica, ul. Marcinkowskiego 43/4 lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@zmoimfoto.pl) o wszelkich błędach oraz nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu;

 10. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego;

pokaż koszyk
0produkt w koszyku
0PLNłącznie
0%rabatu
złóż zamówienie
Najwyższa jakość Wybierz produkt z naszej oferty
Gotowe pomysły Skorzystaj z naszej bazy projektów
Kreator on-line Stwórz niepowtarzalny produkt